کتلت گوشتبسته بندی ۸ تایی

24,000 تومان۲۰۰ گرم گوشت گوساله