سبزی دلمهدر بسته بندی یک کیلوگرمی

6,500 تومانترکیبات : نعنا ، جعفری ، شوید ، ترخون ، پیازچه
ترکیبات بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.