بادمجان سرخ شدهدر بسته بندی ۵۰۰ گرمی

8,500 تومانبادمجان سرخ شده در بسته بندی نیم کیلوگرمی